Slovensko društvo
za medicinsko informatiko

monografija

Sorodne povezave

European Federation for Medical Informatics – EFMI

International Medical Informatics Association – IMIA

Aktualno

VABILO

Upravni odbor društva SDMI vabi vse člane društva na

LETNO SKUPŠČINO

v četrtek, dne 18. maja 2023 ob 16.00 uri
v leseni predavalnici Medicinske fakultete na Zaloški 4 v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. Volitve delovnih teles skupščine SDMI
 2. Obravnava in potrditev poročil za leto 2022:
  Poročilo o delu SDMI (poročata predsednik in tajnica SDMI)
  Poročilo o finančnem stanju SDMI (poroča zakladnica SDMI)

  Poročilo nadzornega odbora SDMI

  Poročilo disciplinske komisije SDMI
 3. Obravnava in potrditev načrta dela in finančnega načrta za leto 2023
 4. Prenova spletišča SDMI in sodobno informiranje članov SDMI (Brane L.
  Leskošek)
 5. Razno

Delovna gradiva bodo najmanj 10 dni pred skupščino objavljena na spletni strani
društva SDMI (https://splet.sdmi.si ) v razdelku »Skupščina SDMI«.

V primeru, da bo skupščina ob 16h nesklepčna, bo skupščina začela z delom po
zaključku strokovne teme.


Vljudno vabljeni!

Tomaž Marčun
predsednik SDMI

Slovensko društvo za medicinsko informatiko

najavlja strokovno srečanje

Trajnostna digitalna prihodnost zdravstva

9. in 10. novembra 2023 v Termah Zreče

Spoštovani,

tradicionalni izobraževalni dogodek s področja digitalizacije zdravstva bo letos potekal v obliki strokovnega srečanja. Tudi tokrat bomo v programu celovito obravnavali aktualne teme.

Digitalizacija omogoča nove pristope, s katerimi dosežemo višjo kakovost in učinko vitost v zdravstvu. Zato izkoristimo številne priložnosti, ki jih med drugim omogočajo nova informacijska oprema, nove in še bolj povezane informacijske rešitve, raziskovalni dosežki, boljša uporaba podatkov, ki so na voljo, ter še bolj enotno vodenje podatkov z uporabo standardov. A hkrati upoštevajmo zakonitosti trajnostnega razvoja tako, da bodo digitalne rešitve prispevale k vzdržnosti slovenskega zdravstva.

Avtorji, lepo vabljeni k predstavitvi svojih dosežkov, projektov, raziskav in pobud. Za uvrstitev v program strokovnega srečanja se obrnite na člane programskega odbora ali njihov kontaktni naslov.

Organizacije, ki bi želele na strokovnem srečanju predstaviti informacijsko opremo in rešitve ali finančno podpreti strokovni dogodek, lepo vabljene, da stopite v stik z orga nizacijskim odborom.

Vsi, ki vas zanima trajnostna digitalna prihodnost v zdravstvu, prav lepo vabljeni, da si rezervirate čas za strokovno in prijetno srečanje v Zrečah.

Tomaž Marčun
Predsednik SDMI

Več informacij preberite v priponki:

Program letošnjega srečanja

Spoštovani, bogat program letošnjega kongresa vsebuje tudi dve okrogli mizi, zato vas vabimo, da si na povezavi ogledate vse podrobnosti v zvezi s prispevki, udeleženci in urnikom. Vabljeni v Zreče VABILO! ekipa SDMI
Skip to content